Uskladnite nábytok pred zimou – záhradné domčeky
Uskladnite nábytok pred zimou – záhradné domčeky

Využívanie záhrady sa v letných mesiacoch orientuje predovšetkým na odpočinok a relaxáciu, prípadne na dopestovanie plodín alebo okrasných rastlín. K odpočinku väčšinou slúži záhradný nábytok. Kam ho však schovať v zime?

Ak máte u rodinného domčeka záhradku, alebo radi trávite čas na záhradke, ktoré je od vášho trvalého bydliska vzdialenejšia (napríklad lokalizovaná v záhradkárskej kolónii), určite ste si na ňu zadovážili záhradný nábytok. Jeho výhody spočívajú predovšetkým vo väčšej odolnosti voči poveternosti a menej náročnej údržbe. V jarných, letných a čiastočne i jesenných mesiacoch nie je prekážkou nábytok nechávať vonku, s ohľadom na použitý materiál často nemusí byť ani pod prístreškom. Problém nastáva v neskorej jeseni, kedy už často prší a okolité teploty začínajú prudko klesať. V tomto období je už čas premýšľať nad tým, kam nábytok na zimu uskladníte.

Kam uskladniť záhradný nábytok pred prvými mrazíkmi

Najčastejšie sa záhradný nábytok ukladá do budovy, ku ktorej záhrada prilieha. Ak je vybudovaná u rodinného domčeka, býva v ňom pre uskladnenie záhradného nábytku na zimu dedikovaný priestor. U samostatných záhradiek tento variant nemusí byť dostupný, i keď v dnešnej dome sú veľmi často vybavené chatkou. V oboch prípadoch je však nutné vyčleniť pre nábytok konkrétne miesto, ktoré nebude možné využívať iných spôsobom a kde sa musí počítať s určitou zníženou úrovňou čistoty. Riešením však môže byť vytvorenie kompletne nového priestoru určeného iba na uskladnenie záhradného nábytku, či ďalšieho vybavenia pre prácu na záhradke. K tomuto účelu veľmi dobre poslúži záhradný domček.

Z akých záhradných domčekov si môžete vyberať

Ak sa rozhodnete záhradný nábytok uskladňovať do domčeka, môžete si ho zbudovať sami svojpomocou, alebo kúpiť už hotový produkt. Budovanie vlastného domčeka je výhodné predovšetkým v prípade, že máte špeciálne požiadavky alebo záujem o atypické riešenie. Veľkou nevýhodou sú v tomto prípade nadbytočná práca s návrhom a celkovo dlhšia doba prípravy/výstavby. Oveľa rýchlejšia je inštalácia už hotového domčeka. Ten je možné si zadovážiť ako typový na základe výberu vhodného modelu a preferencií s ohľadom na to, akú funkciu by mal na záhradke plniť, a to od malých domčekov na náradie až po také, ktoré sú schopné vám v prípade potreby poskytnúť útočisko pred nepriaznivým počasím a miesto na prespanie.

Nákup záhradného domčeka

Záhradné domčeky je možné si zadovážiť v celom spektru riešení, veľkostí a materiálov podľa očakávaní, ktoré od neho máte. Najjednoduchšie domčeky sú určené iba pre uskladnenie náradia a prístrojov na prácu na záhradke, mávajú jednoduchú konštrukciu a bývajú z lacnejších materiálov (najčastejšie z plastov). Na uskladnenie záhradného nábytku je však vhodné si zadovážiť záhradný domček z pevnejších materiálov, ako sú drevo alebo plech. Dôvodom je jednak požiadavka na väčší priestor, jednak možnosť zaistiť lepšiu tepelnú izoláciu, najmä ak máte záhradný nábytok z dreva. Pri uskladňovaní je potom vhodné nábytok očistiť, ošetriť a dodatočne zabaliť, aby bol na jar zase pripravený.

 

Zdroj foto: alexkich / Adobestock.com