Mnoho ľudí je šikovných natoľko, že si vedia rodinný dom postaviť aj svojpomocne. Dôležité nie sú len znalosti, skúsenosti a rady odborníkov, ale aj dobré pracovné náradie a pomôcky. Z tých väčších sú základom plošiny a lešenia, bez ktorých sa v žiadnom prípade nezaobídete.

Aké sú u nás možnosti

Pod pojmom lešenie si predstavujeme pomocnú dočasnú konštrukciu využívajúcu pri rôznych stavbách alebo výškových prácach. Slúžiť môže nielen na odkladanie materiálu, ale aj ako pracovná plošina. Často sa však využíva aj ako ochrana proti padajúcim predmetom alebo ako podpera konštrukčných prvkov. Toto je delenie podľa spôsobu jeho použitia, no okrem toho ho delíme aj podľa materiálu. Na výber je lešenie oceľové, hliníkové, drevené, sklolaminátové a iné.  Ani toto delenie nie je konečné a okrem toho je na trhu aj lešenie rúrkové a systémové. Rúrkový typ je typický jednouchou konštrukciou, ktorá sa využíva vo výškových a z hľadiska pôdorysu v komplikovaných priestoroch.

Vyrobené je z oceľových rúr a jeho nosnosť sa mení závisle od priberania alebo uberania niektorých častí konštrukcie. Jeho výhodou je, že pri skladovaní zaberá minimum priestoru, no na druhej strane je jeho montáž a aj demontáž dosť náročná a nezvládne ju každý. Rúrkové lešenie sa využíva najmä v priemysle, kde sú komplikované priestory. To však neznamená, že sa s ním nestretneme pri rekonštrukcii menších budov, kde sa využíva ako fasádne lešenie. Systémové lešenie sa v súčasnosti v stavebníctve využíva o niečo viac a to hlavne kvôli ľahkej a rýchlej montáži a demontáži. Konštrukcia je veľmi pevná a stabilná a dá sa vystavať až do výšky 100 metrov. Aby netrpelo lešenie koróziou, jednotlivé časti sú chránené žiarovým pozinkovaním.

Čo všetko musíme splniť v rámci BOZP…

Postaviť lešenie nie je náročné, no ani príliš jednoduché. Treba dodržať prísne podmienky bezpečnosti pri práci, inak môže dôjsť k nebezpečenstvu a zbytočnému úrazu. Riadiť sa treba platnými technickými normami a návodmi výrobcov. Okrem toho treba rešpektovať aj zákony, vyhlášky a nariadenia, ktorých úlohou je ľudí ochrániť. Základným pravidlom je, aby bolo každé jedno lešenie odborne navrhnuté, namontované a aj udržiavané. Plošina musí byť bezpečná nielen po pracovnej, ale aj statickej a funkčnej stránke. Každé lešenie musí pracovníkov chrániť pred pádom, ale aj pred padajúcimi predmetmi nachádzajúcimi sa nad nimi. Lešenie musí byť pravidelne kontrolované a to nielen pred používaním, ale pravidelne aj počas neho a po prestavbe alebo dočasnom prerušení prác. Ak hľadáte dobré lešenie, ktoré budete čoskoro potrebovať, pozrite si ponuku na bugy.sk. Nájdete tam niekoľko druhov lešení, ale aj online drogériu, kozmetiku a množstvo iných výrobkov.