Novinky v katastri - priblížime vám ich 

Od októbra 2019 sú novinky súvisiace s katastrom nehnuteľností. V tomto článku sa zameriame na tie najdôležitejšie, ktoré ovplyvnia prácu s katastrom nehnuteľností.

Elektronický návrh na uskutočnenie záznamu

Zápis práv do katastra, ako návrh na vklad, alebo ich vymazanie prostredníctvom záznamu je od októbra minulého roka možné vykonať prostredníctvom elektronického formulára online. Využijú to najmä notári. Takýto záznam má navyše skrátenú lehotu konania o polovicu, takže sa oplatí viac. 

Evidencia cien nehnuteľností

Objektívne a skutočné ceny nehnuteľností, za ktoré sa na trhu nehnuteľnosti predávajú, sa na trhu s realitami vôbec nezaznamenávajú. Vládne organizácie zbierajú údaje z viacerých zdrojov, ktoré však nie sú vždy presné. Záujemcovia o nehnuteľnosti sa orientujú podľa cien, ktoré sú uvedené na inzertných portáloch.

Žiaľ, v niektorých prípadoch ide o nerealistické ceny, za ktoré sa predaj nehnuteľnosti neuskutoční. O reálnej cene, za ktorú sa nehnuteľnosť predá vie iba predávajúci, kupujúci a realitná kancelária.

Kataster nehnuteľností len teraz začne využívať efektívne zmluvy na zistenie údajov o cenách nehnuteľností, za ktoré sa skutočne predali, nielen za predajné ceny, ktoré boli uvedené v inzerátoch. 

Skrátená lehota na výmaz záložného práva. Namiesto 60 dní iba 5 dní

V prípade, ak ste kupovali nehnuteľnosť, na ktorú bola ťarcha v podobe hypotéky, resp. záložného práva banky, dala sa vymazať zo záznamov. Doteraz však na to mal kataster 60 dní a nemohlo sa to nijako urýchliť poplatkom. Vymazanie bolo totiž bezplatné.

Skrátená lehota pomôže vyriešiť problémy spojené s predajom nehnuteľnosti pre všetky strany, či už ide o predávajúceho, kupujúceho alebo hypotekárne banky. Realitní makléri, ktorí sa v obore vyznali, mohli skrátiť lehotu až o 30 dní, ak spojili prevod vlastníckeho práva s výmazom záložného práva. Tým, že je táto lehota skrátená na 5 dni jednoznačne zrýchli a zlepší predaj nehnuteľnosti.

Novinka – strážca listu vlastníctva

Strážca listu vlastníctva je nová úloha, ktorej cieľom je sledovanie akýchkoľvek zmien, ako je zápis do katastra, súvisiacich s listom vlastníctva pre príslušnú nehnuteľnosť. Hoci jeho funkcia nie je bezplatná, majitelia nehnuteľností ju budú môcť využiť v prípade, ak majú pocit, že sa s ich nehnuteľnosťou niečo deje bez ich vedomia.