Relé a jeho využitie v bežnom živote
Relé a jeho využitie v bežnom živote

Relé je exotický názov, ktorý sa spája s elektrickou energiou. Konkrétne ide o elektrickú súčiastku, ktorá je tvorená zo spínača a cievky. Pôsobením elektrického prúdu v jednom obvode táto súčiastka zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom obvode. Jeho využitie v teoretickej rovine je pri riadení malých záťaží. Relé súčiastka ako taká bola vynájdená v roku 1835 americkým fyzikom Josephom Henrym. Ako funguje a kde sa využíva?

Princíp fungovania

Elektrické súčiastky väčšinou fungujú na veľmi jednoduchom princípe, no majú výrazný vplyv na celkový chod elektrického obvodu. Fungovanie relé je taktiež nesmierne jednoduché. V skratke keď začína prúdiť prúd cievkou tak vytvára magnetické pole. To priťahuje kotvu a uzatvára záťažový obvod. V tomto prípade hovoríme o otvorenom relé.

Pokiaľ naopak hovoríme o zatvorenom relé, princíp funguje naopak. V normále je takéto relé zatvorené a po pripojení prúdu sa otvorí. Elektromechanické relé sa využíva v automatizácii, napríklad ako modul rozhrania. V tomto prípade ich môžeme rozdeliť na dve základné skupiny a to monostabilné a bistabilné relé.

Pri použití monostabilného relé sa po vypnutí prúdu kontakty vrátia do pôvodného stavu, pričom kontakty bistabilného relé zostanú v spínacej polohe. Na princíp fungovania relé má napríklad vplyv teplota okolia. Pri jej stúpaní sa zvyšuje napätie odozvy a znižuje maximálne prístupné napätie cievky. Z týchto stručných nedostatkov môžeme konštatovať, že využitie je pomerne dosť závislé od vonkajších podmienok.

Využitie relé

Relé sa používa na spínanie vetvených elektrických obvodov, aby sme mohli využívať len tú časť, ktorú aktuálne potrebujeme. Z tohto hľadiska ide o nesmierne užitočnú súčiastku, pretože slúži ako ochranný prostriedok proti preťažovaniu elektrického obvodu a tiež dokáže regulovať prietok elektrického prúdu. Využitie vo všeobecnosti sa však odvíja aj od veľkosti a limitného prúdu.

Napríklad drobné relé sú určené skôr pre zložitejšie mikroelektronické obvody, zatiaľ čo väčšie prúdy si vyžadujú automobilové alebo priemyselné relé. Ide o jednu z ďalších nesmierne využiteľných a dôležitých elektrických súčiastok, ktoré dokážu zmeniť náš život a napríklad aj šetriť energiu. Hľadáte ďalšie elektrické komponenty? Navštívte stránky tme.eu, kde nájdete široké spektrum až viac ako 500 000 kvalitných produktov na jednom mieste.